ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් හි පුරවැසිභාවය

ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් පුරවැසිභාවයේ ප්‍රතිලාභ

පුරවැසියෙකු වීමේ මෙම ක්‍රමය මඟින් ඔබට සරල කළ ක්‍රියා පටිපාටියකින් ශාන්ත කිට්ස් හි පුරවැසියෙකු වීමට ඉඩ සලසයි, එයට වේගවත් සැකසුම්, භූමියේ විකල්ප පදිංචිය සහ අනන්‍යතාවයේ රහස්‍යභාවය ඇතුළත් වේ, නමුත් බොහෝ අමතර අවස්ථා විවෘත කරයි, එනම් විවෘතභාවය. වීසා රහිත සංචාර සඳහා රටවල් 150කට වඩා, උදාහරණයක් ලෙස යුරෝපා සංගමය, බදු ප්‍රශස්තකරණය සහ තවත් දේ.

නව පුරවැසිභාවය සඳහා ඔබ සතුව තිබිය යුත්තේ කුමක්ද?

බහුතරය;

අපරාධයක් නොමැතිව;

නෛතික ආදායම;

විශේෂඥ දැනුම සාර්ථකව සමත් වීම.

අයදුම්කරුට අමතරව, අයදුම්කරුගේ මුදලට ජීවත්වන වයස අවුරුදු 30ට අඩු දරුවන්ට, සැමියා/බිරිඳ, වයස අවුරුදු 30ට අඩු සහෝදර සහෝදරියන්ට, වයස අවුරුදු 55ට වැඩි දෙමාපියන්ට තනි ලියවිල්ලකින් පුරවැසිභාවය ලබාගත හැක.

මට අනුග්‍රහය දැක්විය හැක්කේ කුමක් ද?

ආපසු ගෙවිය නොහැකි දායකත්වයක්. පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කිරීමට කැමති අය සඳහා, ඔබට ඩොලර් 150,000ක් වැය කිරීමට සිදුවේ. යැපෙන්නන් 3 කට වඩා වැඩි ගණනක් සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය අය සඳහා, ඔබට ඩොලර් 10,000 ක මුදල එකතු කිරීමට සිදුවේ.

නිශ්චල දේපලක් මිලදී ගැනීම. ඔබට නිශ්චල දේපලක් මිලදී ගත හැකි පළමු මුදල ඩොලර් 200,000 කි, නමුත් ඔබට එය වසර 7 කට විකිණිය නොහැක. තවත් විකල්පයක්: ඔබට වසර 5 කින් විකිණීමට හැකි එකක් ඔබට මිලදී ගත හැකිය, නමුත් එය ඩොලර් 400,000 හෝ ඊට වැඩි අගයක් විය යුතුය. ඔබට මිලදී ගත හැක්කේ රජය විසින් අවසර දී ඇති දේපල පමණක් බව මතක තබා ගන්න.

ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් පුරවැසිභාවය